Julita Makaro

Julita Makaro
socjolożka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

01:42 Różnica pomiędzy wywiadem radiowym, a socjologicznym
05:20 O pamiętnikach Jerzego Żurko i spisywaniu swoich wspomnień
07:58 Internet i komunikowanie się w świecie big data
11:47 Oral history i opowieści grup mniejszościowych
16:45 Rodzaje wywiadów i jakie są dane jakościowe
20:16 Tradycja socjologiczna i badania nad memami 

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


O wywiadach, a dokładniej: metodologii przeprowadzanych rozmów opowie doktor habilitowana Julita Makaro, socjolożka Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pani profesor zajmuje się badaniami jakościowymi, czyli wywiadami. Będzie o metodologii przeprowadzania tych wywiadów, czyli o technikach rozmowy. Także o rozmowie radiowej, bo zarówno w poważnych badaniach socjologicznych, jak i audycjach chodzi przede wszystkim o przekazanie określonych informacji. 

Z profesor Julitą Makaro rozmawialiśmy też o oral history, czyli historii mówionej, która pozwala dojść do głosu grupom mniejszościowym, czy wcześniej marginalizowanym. Może to być herstoria – o której rozmawiałem z Karoliną Dzimirą-Zarzycką, może to być opowieść o mieszkańcach małych miejscowości – jak w projekcie Iwony Ogrodzkiej Pozdrowienie, ale każda rozmowa między ludźmi jest przekazem informacji. Rozmowa #33
Przeprowadzona 17.01.2020 w Bike Cafe oraz 20.01.2020 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Czytelnia

Rozmowa o herstory z Karoliną Dzimirą-Zarzycką [link]

Dodaj komentarz