Grzegorz Czekański

o mapie Spod tynku patrzy Breslau

02:00 Współtwórca mapy i zbieracz niemieckich śladów polskiego (?) miasta
06:10 Warstwy historii na murach Wrocławia
11:50 Co znaczą niemieckie napisy i jak można je tłumaczyć
22:05 Niemieckie budynki Wrocławia atrakcyjne dla nowego pokolenia
27:43 Inne pamięciowe i dolnośląskie projekty Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza
31:57 Jak mapa może wpłynąć na rozumienie wielokulturowej historii Wrocławia

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


O niemieckich śladach Breslau – w polskim wrocławiu porozmawiam z Grzegorzem Czekańskim. Spod tynku patrzy Breslau to najnowsza inicjatywa Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza. A dokładniej – jest to mapa zbierająca rozproszoną wiedzę o niemieckich szyldach, inskrypcjach i wszelkich przedwojennych epigrafach, które zachowały się do dziś we Wrocławiu i innych dolnośląskich miejscach. 

Jak piszą autorzy na stronie projektu 

Wiedza o niemieckich znakach graficznych i treściach, które wciąż można spotkań w przestrzeni publicznej Wrocławia jest chaotyczna, nieusystematyzowana i wciąż mało znana. A jednocześnie to szalenie ciekawa forma obcowania z historią miasta. To także zasób ulotny, zanikający, zagrożony – postanowiliśmy więc zmapować to, co można wciąż znaleźć w przestrzeni publicznej stolicy Dolnego Śląska.

Wydaliśmy mapę, którą można bezpłatnie odebrać we wrocławskiej księgarni Tajne Komplety. Oprócz ponad 200 lokalizacji, gdzie ślady po Breslau wciąż patrzą spod tynku, spoglądają na nas przy kościołach, mijamy je na co dzien na chodnikach, ulicach – mapę uzupełnia tekst opracowany przez Macieja Wlazłę w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Ów tekst przybliża m.in. historię „odniemczania” Wrocławia.

O tym właśnie zagadnieniu niemiecko-polskiej historii lokalnej, wciąż widocznej i dosłownie namacalnej w przestrzeni publicznej rozmawialiśmy z Grzegorzem Czekańskim, pomysłodawcą i koordynatorem wydania mapy Spod Tynku Patrzy Breslau. Rozmowa #55
Przeprowadzona 19.02.2021
we wrocławskiej księgarni Tajne Komplety


Czytelnia

Mapa do pobrania [link]
Spod tynku patrzy Breslau na fejsbuku [link]
Strona internetowa z dolnośląskimi projektami Fundacji im. Tymoteusza Karopowicza – Dolnośląskość.pl ​[link]
Księgarnia Tajne Komplety na facebooku ​[link]

Dodaj komentarz