Zuza Wollny

Zuza Wollny
koordynatorka projektu Dobry Widok we Wrocławiu

02:05 Czym jest Dobry Widok?
03:52 Symbole w przestrzeni Wrocławia i trwałość znaków w mieście
08:01 Projekty miejskie i upływ czasu
13:12 Odpowiedzialność za projekty w przestrzeni publicznej
20:10 Co to jest ład przestrzenny?
24:44 Jak przekonać przedsiębiorców do dobrych praktyk?
31:21 Lokalne środowisko projektantów i co inspiruje w mieście
38:14 Ulubione miejsca Zuzy i dobre widoki Wrocławia

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Dzisiaj rozmowa o Dobrym Widoku we Wrocławiu – czyli o programie, który ma na celu zadbanie o wygląd przestrzeni publicznej naszego miasta. O dobre widoki i tak zwany “ład przestrzenny” dba Zuzanna Wollny: projektantka i ilustratorka, która stoi na czele zespołu twórców przygotowujących ładne rzeczy dla Wrocławia. 

Cały projekt zaczął się od tworzenia nowych projektów witryn sklepowych na terenie Nadodrza, a teraz coraz śmielej wychodzi na teren całego miasta – za sprawą projektu Inne Centrum prowadzonego w ramach Fundacji Dom Pokoju. Rozmowa #47
Przeprowadzona 1.06.2020 we Wrocławiu


Czytelnia

Strona internetowa projektu Dobry Widok [link]
Podkast Dobrego Widoku [link]
Strona internetowa Zuzy Wollny [link]

Dodaj komentarz