Paweł Drygas

z Czasoprzestrzeni i festiwalu wrOFFław

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Paweł Drygas pełni kilka ról społecznych.
Jest muzykiem i gra na perkusji w takich projektach jak Katedra, Francis Tuan, Chwilantropia, czy Związki Maillarda.
Jest doktorantem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie bada działalności muzyczne rockmanów w ujęciu ekonomicznym, prestiżowym i pod względem ich habitusów.
Jest także pomysłodawcą wrOFFławia – inicjatywy mającej na celu integrację i propagowanie lokalnej muzyki.


Na co dzień bardzo aktywnie angażuje się w działalność Czasoprzestrzeni- miejsca rewitalizacji Zajezdni Dąbie, przy ulicy Tramwajowej, skąd wyrasta coraz to więcej inicjatyw lokalnych. 


Z Pawłem Drygasem porozmawialiśmy o muzyce, koncertach i oddolnych działaniach rodzących się na salkach prób: z solowych pomysłów i myślenia bardziej zespołowego – czyli społecznego.Rozmowa #6
Przeprowadzona 02.04.2019
w studiu Akademickiego Radia Luz


Czytelnia

Festiwal wrOFFław na Facebooku [link]
Czasoprzestrzeń na Facebooku [link]
Sesja live Francisa Tuana z Czasoprzestrzeni [link]

Dodaj komentarz