Paulina Anna Galanciak

animatorka i koordynatorka zajmująca się dostępnością kultury

01:48 Co oznacza słowo „dostępność”?
05:22 Różne osoby potrzebujące dostępności
09:00 Jak sprawdza się dostępność w instytucjach kultury?
16:14 Jakie są nowe zasady dostępności i jak wyglądają w praktyce?
20:55 Osoby o szczególnych potrzebach, nie tylko ruchowych.
27:12 Dążenie do zrozumienie i bycie zrozumiałym.

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Z Pauliną Anną Galanciak rozmawialiśmy o dostępności – na bazie jej wielu projektów m.in. w Fundacji TIFF Collective, czy BeTogether. O tych integrujących i włączających działaniach mówiliśmy w kontekście zapraszania różnych osób do aktywności artystycznej. Jest to temat szeroki, a przy tym bardzo intuicyjny – nie trzeba zastanawiać się nad większymi słowami jak “tolerancja” lub pełno, lub niepełno-sprawność: wystarczy po prostu być razem i wspólnie tworzyć ciekawe rzeczy.

Razem szukaliśmy sposobów na określenie zakresu tego wciąż trudnego słowa “dostępność” i znaleźliśmy kilka dobrych, uniwersalnych sposób na włączenie wszystkich grup odbiorców do działania, do którego zaproszeni są naprawdę wszystkie osoby, bez względu na ich stopień sprawności, czy mniej lub bardziej określone cechy demograficzne. 

fot. Jerzy WypychInne projekty Pauliny Anny Galanciak

Be Together to projekt, który integruje osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne za pomocą narzędzi artystycznych.

Zmapuj Siebie to warsztaty i narzędzia, które pomagają odpowiedzieć na pytania: kim jestem? co chcę i co mogę? jak to zrobić? Skierowany jest dla dziewcząt i kobiet.

TIFF Festival to wrocławski festiwal i cykl wydarzeń dotyczących fotografii.


Rozmowa #48
Przeprowadzona 18.11.2020 we Wrocławiu, za pośrednictwem internetowej platformy Zoom


Czytelnia

Strona projektu Be Together  [link]
Strona projektu Sztuka Włączania [link]
Strona projektu Zmapuj Siebie [link]
Strona internetowa Pauliny Anny Galanciak [link]

Dodaj komentarz