Forum Praktyków Partycypacji

relacja z wydarzenia i rozmowa z Katarzyną Komar-Macyńską, Anną Horak i Urszulą Kokoszką

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Relacja z 6. Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się 10. i 11. czerwca w Trójmieście. 

Jest to organizowane od 2014 roku cykliczne wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się włączaniem mieszkańców w procesy podejmowania decyzji.

Czyli chodzi o konsultacje społeczne, lokalny aktywizm i wszystkie relacje zachodzące pomiędzy urzędami, a mieszkańcami. Na co dzień, najbardziej partycypują organizacje pozarządowe, tak zwany trzeci sektor – a całą imprezę organizowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.

Korzystając z okazji takiego spotkania praktyków społecznych z całej Polski, udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami – nie tylko z Wrocławia, ale prowadzącymi swoje działania lokalne w różnych miejscach kraju. 

Kasia Komar-Macyńska przyjechała do Trójmiasta z Przemyśla, gdzie pracuje w Domie Ukraińskim i jest działaczką  Związku Ukraińców w Polsce i redaktorką ukraińskiego tygodnika Nasze Słowo. 

Anna Horak działa w Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji i opowiedziała o wyjątkowej współpracy miasta Sopot z organizacjami pozarządowymi. 

Ula Kokoszka prowadzi jeden z domków sąsiedzkich w ramach projektu Przystań Gdynia, który skupia Sieć centrów sąsiedzkich, dostępnych dla lokalnej społeczności. Rozmowa #16
Przeprowadzona 11.06.2019 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz w Operze Leśnej w Sopocie podczas Forum Praktyków Partycypacji


Czytelnia

Strona internetowa Forum Praktyków Partycypacji [link]
Tygodnik „Nasze Słowo” na Facebooku [link]
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji na Facebooku [link]
Strona internetowa Sieci Centrów Sąsiedzkich w Gdyni [link]
Odcinek Lokacji z Kasią Komar-Macyńską [link]

One Reply to “Forum Praktyków Partycypacji”

Dodaj komentarz