Agnieszka Imiela-Sikora

o dziennikarstwie lokalnym

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Agnieszka Imiela-Sikora jest aktywistką i rowerzystką  – wiceprezeską Akcji Miasto, przewodniczącą zarządu Osiedla Przedmieście Oławskie, a na co dzień pracuje w Fundacji Bente Kahan. 

Akcja Miasto jest największym stowarzyszeniem aktywistów we Wrocławiu – zaczęli w 2015 roku od zwycięskiego projektu WBO na budowę nowych tras rowerowych i od tamtego czasu angażują się w głośne działania w mieście. Stanowią społeczne – a przede wszystkim bezstronne – zaplecze eksperckie w tematach dotyczących zrównoważonego rozwoju, rozwoju miasta, a ostatnio zmian klimatycznych. Rozmowa #18
Przeprowadzona 25.06.2019
w studiu Akademickiego Radia Luz


Czytelnia

Agnieszka Imiela na Facebooku [link]
Strona internetowa stowarzyszenia Akcja Miasto [link]

Dodaj komentarz