Maciej Kowalczyk

o Procesie Postaci i Teatrze na Trójkącie

02:52 Czym jest pedagogika teatru?
09:12 Jak wyglądał pierwszy Proces Postaci? 
12:42 Z jakich narzędzi aktorskich warto skorzystać do pracy nad społecznością?
17:14 Przedmieście Oławskie jako inspiracja dla działań artystycznych.
23:01 Strange Thing i mikrogrant na Swojczycach
26:50 Plany i wyzwania na nowy rok artystyczny.

Słuchaj też: Spotify, iTunes, Google Podcast


Olgą Budzan i Marta Derejczyk są kuratorkami wystawy “Naprawiacze”, którą można oglądać w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jest to wystawa prezentująca przedmioty, które zyskały drugie życie dzięki zaangażowaniu osób, tytułowych „naprawiaczy”. Ale przede wszystkim jest to wyraz pasji osób, które mają szczególną więź z przedmiotami – dbają o nie na tyle, że chce im się jeszcze naprawiać rzeczy.

Rozmawialiśmy o tym, jak osobiste mogą być relacje z przedmiotami, o gospodarskim niemarnowaniu przedmiotów w trosce o ekologię oraz o targowiskach i kreatywnych sposobach na przedstawienie oraz szerzenie idei naprawiania rzeczy.

Fot. Adam Konarski


Maciej Kowalczyk o idei teatru społecznego

To przede wszystkim zaproszenie zwykłych ludzi do wspólnego tworzenia sztuki. Nie ma tu miejsca na narzuconą z góry artystyczną wizję. Jest za to proces nastawiony na spotkanie, relacje i wzajemną uważność na potrzeby uczestników. Powstały w wyniku takiego procesu spektakl ma być pewnego rodzaju efektem ubocznym, a nie celem samym w sobie.Rozmowa #65
Przeprowadzona 02.01.2022
w Restauracji Drevny Kocur w OVO


Czytelnia

Warsztaty Teatr na Trójkącie na Facebooku [link]
Strona internetowa Fundacji Proces Postaci [link]
Materiał wideo z projektu „STRANGE THING – gra terenowa w Swojczyckim Parku Czarna Woda [link]

Dodaj komentarz